EN
EN

Evropski razpisi

Digitalna transformacija v podjetju SCHIKI d.o.o.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja SCHIKI d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.
Cilji operacije so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
  • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih,
  • izboljšanje izkušnje kupca,
  • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
  • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
  • dvig kibernetske varnosti,
  • dvig števila predlogov za inovacije.

Celotna vrednost operacije: 165.713 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.427 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

logos

Projektu “Procesne izboljšave v podjetju Schiki d.o.o.” odobreno sofinanciranje s strani Evropske Unije

 

Projekt Procesnih izboljšav v podjetju Schiki d.o.o., s katerim želi podjetje izboljšati produktivnost in konkurenčnost ter vzpostaviti boljše temelje za prihodnji razvoj, je v sklopu Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 prejelo sofinanciranje EU.  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 19.225,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Spirit slika