SRB
EN SL SRB

Zatezači i vođice lanca

Prekomerno popuštanje lanca može prouzrokovati vibracije i prekomernu buku i sprečiti lanac da pravilno zahvati lančanik, što sprečava lanac da nesmetano radi.

Naši zatezači prilagođavaju opuštenost lanca kako bi omogućili kontinuiran i pravilan rad lanca.

70

Contact us * Slažem se, da je Schiki d.o.o. čuva lične podatke navedene u obrascu za internu upotrebu i koristi ih za komunikaciju sa mnom u svrhe podnetog zahteva. Korisnik može zatražiti brisanje ličnih podataka u bilo kom trenutku putem e-maila info@schiki.si