SRB
EN SL SRB

Aerodromi

Rukovanje prtljagom

U središtu korisničkog iskustva je sistem rukovanja prtljagom. Kašnjenja, kvarovi ili oštećenja trake mogu biti skupi za operacije i reputaciju.

Glavni izazovi

  • Trakasti ransport velikog obima
  • Međunarodni standardi bezbednosti
  • Energetska efikasnost

Rešenja

  • Globalno dokazana trajnost i pouzdanost
  • U skladu sa kodeksom i nezapaljiva
  • Pravi materijali i dizajn traka u kombinaciji sa pravim sistemom

Čekiranje i merenje

Naše trake imaju profile posebno pogodne za transport kofera na točkiće.

1713-01_Check-in_assy_2018-02-09_FINAL

Kontrola ručnog prtljaga

Jedan od najvažnijih koraka u bezbednosti aerodroma i vazduhoplovstva. Sigurnosna provera pred polazak, skrining prtljaga i sistemi za otkrivanje eksploziva su od najveće važnosti.

1713-02_Security_assy_2018-03-06_FINAL

Skeniranje rendgenom

Jedan od najvažnijih koraka u bezbednosti aerodroma i vazduhoplovstva. Sigurnosna provera pred polazak, skrining prtljaga i sistemi za otkrivanje eksploziva su od najveće važnosti.

1713-02_X-ray_scanning_2017-12-22_FINAL

Sortiranje

Sortiranje prtljaga uključuje transportere velike brzine opremljene sorterima sa poprečnim trakama i zakretnim platformama u cilju smanjenja vremena transporta.

1713-03_Sorting_total_assy_2018-02-09_FINAL

Tranport – krivine i odvoženje

Trake sa zakrivljenim sekcijama moraju da budu u stanju da nesmetano prenose teške terete i prtljag.

1713-04_Curve_90_degr_assy_2017-12-22_FINAL

Utovar / Istovar – utovar na trupu

Kritičan korak koji se izvodi u različitim, često ekstremnim vremenskim uslovima.

1713-05_Loading_2018-01-20_FINAL

Preuzmi dokument