SRB
EN SL SRB

Kontakt

Schiki d.o.o.

Grajska ulica 11
3210 Slovenske Konjice, Slovenia, EU

T |+386 37 57 23 50
F |+386 37 57 23 58
E| info@schiki.si

VAT: SI78070945
IBAN: SI56 6100 0000 8564 574
SWIFT: HDELSI22
Delavska Hranilnica d.d.

Contact us

 * Slažemda je Schiki d.o.o. čuva lične podatke navedene u obrascu za internu upotrebu i koristi ih za komunikaciju sa mnom u svrhe podnetog zahteva. Korisnik može zatražiti brisanje ličnih podataka u bilo kom trenutku putem e-maila info@schiki.si


Prodaja

schiki-037-min

Matija Kene

Commercial Manager
E: matija@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 56
M: +386 (0)51 324 370

schiki-040-min

Boris Črešnar

Project Maneger
E: boris@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 52
M: +386 (0)51 606 905

schiki-032-min

Lidija Preložnik

Customers service export
E: lidija@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 55

Janez Lipovšek

Janez Lipovšek

Commercialist for Austrian market
E: janez@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 54
M: +386 (0)51 667 203

schiki-035-min

Mirjana Kos

Customer service
E: mirjana@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 59

Proizvodnja i usluge

schiki-043-min

Miroslav Kukovič

Production
E: proizvodnja@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 62
M: +386 (0)51 324 390

Otpremanje

schiki-028-min

Matic Keblič

Warehouse-export
E: matic@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 61

schiki-024-min

Urška Zvonar

Invoice 
E: racuni@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 51

Menadžment

schiki-048-min

Miha Širca 

CEO – Product manager
E: miha@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 50

schiki-021-min

Lucija Širca

Head of finacial and HR department
E: lucija@schiki.si
T: +386 (0)3 757 23 53
M: +386 (0)31 604 684