SRB
EN SL SRB

Lanac za pričvršćivanje po američkom ANSI standard

Za standardne primene, Schiki vam može pružiti izvanredan lanac za pričvršćivanje. Ovaj lanac je proizveden u skladu sa američkim standardima.

Konstrukcija

Ovaj lanac zasnovan je na standardnom ANSI valjkastom lancu sa dodacima za transport.

Ključne karakteristike

  • Zbog malog koraka ovih lanaca, dizajn pogona je kompaktniji.
  • Obično se koriste lančanici sa velikim brojem zubaca. Brzina lanca ne varira značajno jer lanac zahvata lančanike. Sa manje udara, dolazi i do manje buke koja nastaje kao rezultat udara između valjka i zubaca lančanika.
  • Ovi lanci se mogu koristiti za velike brzine transporta
  • Za ovu seriju lanaca dostupan je širok spektar standardnih i specijalnih dodataka.

Primer primene
Standardni lanac za pričvršćivanje ANSI koristi se za kratke trake transportera (obično manje od 10 metara) i za transport malih i relativno laganih proizvoda. Ovaj lanac je takođe pogodan za uslove u kojima nivo buke treba svesti na minimum.

Standardni asortiman proizvoda
Asortiman naših standardnih lanaca za pričvršćivanje je:

  • ANSI Single Pitch Standardni lanac + standardni dodaci
  • ANSI Single Pitch HP lanac sa šupljom iglom
  • ANSI Single Pitch CU zakrivljeni lanac
  • ANSI Double Pitch Standardni lanac + standardni dodaci
  • ANSI Double Pitch HP lanac sa šupljom iglom
RS-WSK2-min

Contact us * Slažem se, da je Schiki d.o.o. čuva lične podatke navedene u obrascu za internu upotrebu i koristi ih za komunikaciju sa mnom u svrhe podnetog zahteva. Korisnik može zatražiti brisanje ličnih podataka u bilo kom trenutku putem e-maila info@schiki.si